Lång väntetid på bygglovsansökningar

För tillfället har bygglovsenheten längre handläggningstider än vad vi önskar. Vi jobbar för att förändra detta, och ber om din förståelse för den uppkomna situationen.

Bygglovsenheten har under en längre tid brottats mot en växande kö av nyinkomna ärenden. Åtgärder är vidtagna för att förändra situationen, men i nuläget får man tyvärr räkna med 20-25 veckor innan man kan få ett beslut på sin bygglovsansökan.

Anledningarna till situationen på bygglovsenheten är flera. Bland annat har det relativt nya ärendehanteringssystemet ännu inte skyndat på arbetsprocessen så som man hoppades, men när rutinerna väl är på plats kommer det att bidra till en kortare kö.

Dessutom pågår nyrekrytering av både byggnadsinspektör och bygglovshandläggare och målet är att ha ett par nyanställningar på plats efter semesterperioden. Vidare finns det medel avsatt för tusen konsulttimmar, vilket kommer att korta ner kön markant.

– Det vi kan se är att vi inte har längre handläggningstider är normalt. Däremot är det lång väntetid innan ett nytt ärende tilldelas en handläggare, och det beror helt enkelt på den höga arbetsbelastningen, säger Anna Liedholm, förvaltningschef på Samhällsbyggnadskontoret.

Till de kommuninvånare som står i byggtankar vill vi rekommendera att man är ute i god tid. Just nu får man tyvärr räkna med 20-25 veckors väntetid på att få ett beslut på sin ansökan, och den längsta väntan är initialt i processen innan man tilldelas en handläggare. Till er som står i den kön ber vi om förståelse för den uppkomna situationen. Vi kommer att meddela er så snart erat ärende har tilldelats en handläggare.