Sandqvistska gården i kvarteret Hill.
Sandqvistska gården i kvarteret Hill.

Kulturmiljöprogrammet är klart

Kulturmiljöprogrammet för Alingsås är klart. Bland annat innebär programmet att kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer nu är identifierade och finns samlade i ett dokument.

Västarvet, som är Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarv, har tillsammans med kommunen under en tid lagt stort fokus på Alingsås kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöer. Arbetet har inneburit att hela kommunen har inventerats vilket sedan lagt grunden till Kulturmiljöprogrammet. Som nu är beslutat och godkänt av samhällsbyggnadsnämnden.

Programmet består bland annat av 66 miljöer som varierar i storlek och
innehåll. - Det kan till exempel vara olika typer av hus från samma tid, hela gårdsmiljöer eller bystrukturer, odlingslandskap och fornlämningsmiljöer, säger bebyggelseantikvarie Annika Kaas.

Tanken med Kulturmiljöprogrammet är att det ska vara ett kunskapsunderlag för både tjänstemän och allmänhet, med råd och anvisningar för hur byggnaderna ska tas om hand och kunna utvecklas på bästa sätt.

-  Alingsås har en stor kulturhistorisk skatt som det är viktigt att vi tillsammans värnar om och känner oss stolta över. Många fastighetsägare är medvetna om att de äger ett kulturhistoriskt värdefullt hus och det märks att de har vårdat dem väl, säger Annika Kaas.

På sikt ska också det pågående digitaliseringsarbetet på samhällsbyggnadskontoret möjliggöra att man via hemsidan ska kunna nå kartlager med samtliga enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kommunens 66 värdefulla kulturmiljöer.

Från januari 2017 går det också att boka tid med Annika Kaas, alltså kommunens bebyggelseantikvarie.
- Där är tanken att alingsåsare på ett enkelt sätt ska kunna få allmänna råd om sitt hus, hjälp med tankar inför förändringar, liksom att få veta mera om hur just ditt hus bäst bör tas omhand, säger Annika.

Här på hemsidan kan du som husägare få tips och rekommendationer om byggnadsvård i form av allt från färgsättning och fönster till trädgård samt tillbyggnad. Här finns bland annat listor över kulturhistoriskt värdefulla hus i hela kommunen och fornlämningar inom kulturmiljöerna.

Kontaktperson

Bebyggelseantikvarie
Annika Kaas 

annika [dot] kaas [at] alingsas [dot] se

0322-61 62 63