Kokningsrekommendationen i Västra Bodarna hävd

Nu har det andra provsvaret kommit och även det visade på bra värden. Därmed är kokningsrekommendationen av dricksvatten i Västra Bodarna hävd.

FREDAG 21.20

Nu har två serier av vattenprover från Västra Bodarna analyserats. Ingen negativ påverkan på dricksvattenkvalitén har påvisats. Kokrekommendationen hävs därmed för området.

Tack alla för tålamod och förståelse för beslutet om kokrekommendation, som kommunens VA-avdelning bedömde som nödvändigt som en försiktighetsåtgärd.

FREDAG 12.00

Vi har fått ett första provsvar som visade bra värden. Men för att kunna häva kokrekommendationen behövs godkända vattenprover tagna vid två olika tillfällen. Det andra provsvaret beräknas komma mellan 20.00 och 21.00 på fredagskvällen, så minst fram till dess ligger kokrekommendationen kvar. 

Nedan finns länk till karta över det område där kokrekommendationen fortsatt gäller.

Det var på tisdagen som en vattenläcka i höjd med Vardsjöns plantskola gjorde att vi tvingades stänga av vattnet utmed Vardsjövägen och i Västra Bodarna. Nu är vattnet tillbaka, men vi rekommnerar alltså att vattnet kokas innan det dricks eller används i matlagning. Kokrekommendation utfärdas som en försiktighetsåtgärd vid minsta misstanke om att vattnet kan vara förorenat. 

Nedan finns en karta där det tydligt framgår inom vilket område kokningsrekommendationen gäller. Det finns också ett faktablad med tips när man kokar sitt dricksvatten.  

Click here for information on how to boil drinking water in several languages.