Farliga metaller i smycken

Tillsynsprojekt under 2014 då kommunerna och Kemikalieinspektionen gjorde kontroller i butiker och hos leverantörer.

Under 2014 samverkade Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj med fokus på farliga metaller i smycken och bijouterier. Enligt miljötillsynsförordningen har dessa myndigheter tillsynsansvar för kemikalier i varor. Under mars-april gjorde miljöskyddskontoret tillsynsbesök i slumpvis utvalda butiker som säljer smycken i Alingsås kommun. Kemikalieinspektionen besökte större kedjor med centrala inköp (ex. H&M, Lindex och Kappahl). 

Kemikalieregler för smycken/ bijouterier

I faktabladet, som finns nedan, kan man läsa om vad som gäller för nickel, bly och kadmium i smycken och bijouterier. Det går också att få mer information på Kemikalieinspektionens hemsida.

Tillhörande information