Gränsanvisning

Vid en gränsanvisning markeras gränsen med markering till exempel med ett läkt eller med sprayfärg. En gränsanvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken. Några nya gränsmarkeringar sätts inte ut vid en gränsanvisning. En förutsättning för gränsanvisning är att gränserna är fastställda. En gränsanvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande. 

För att beställa en gränsanvsining kontakta GIS-avdelning gis [at] alingsas [dot] se

Kostnad regleras av gällande PBL-taxa.