Primärkarta

Primärkarta är en digital, detaljerad karta med god noggrannhet som visar dagens grundläggande förhållanden på kommunens mark. Kartan bygger dels på fältmätningar och dels på flygfotografering på låg flyghöjd. Kommunens geodetiska stomnät utgjorde det enhetliga underlaget för tidigare fältmätningar och uppbyggnad av Primärkartan.

Primärkartan täcker hela kommunen. Den uppdateras och kompletteras fortlöpande för att bibehålla sin kvalitet för framställning av andra kartor. Primärkarta utgör basen för framställning av grundkartor, nybyggnadskartor, översiktkartor, turistkartor med flera.

Kartan kan levereras med valfritt innehåll, vanligast förekommande digitala format eller utritad i önskad skala och A-format. 

Kostnad för uttag regleras av gällande PBL-taxa.

GIS-enheten svarar på frågor om primärkarta.

E-post gis [at] alingsas [dot] se