Ortofoto/Flygfoto

Ortofoto är flygfoton som korrigerats geometriskt och sammanställts skalriktigt. Ortofoton används främst internet som bakgrund till annan information, för till exempel egna verksamhetsdata och för samhällsplanering. Ortofotot är kommuntäckande och finns i flera årgångar tillbaka. 

Ortofoto går att beställa i tif- eller ecw. bilder, vanliga bildformat samt i pappersformat.

Pris är enligt gällande PBL taxa, för exakt prisuppgift kontakta GIS-enheten.