Grundkarta

Grundkartan består av fastighetskartans redovisning av fastigheter samt Primärkartans kartdetaljer. Grundkartan upprättas genom bland annat ett kvalitetskontrollerat uttag ur Primärkartan. Detta innebär att man noga går genom dataredovisningen på kartan så att den stämmer med verkligheten.

Grundkartan används som juridiskt kartunderlag för upprättande och redovisning av detaljplan.

Kostnad för uttag regleras av gällande PBL-taxa.

E-post gis [at] alingsas [dot] se