Fastighetskarta

Fastighetskartan, som också kallas Registerkarta, redovisar aktuell fastighetsinformation som till exempel fastighetsindelningar, servitut, ledningsrätter, traktnamn, vägnamn och samfälligheter. I Fastighetskartan kan information om områdesbestämmelser och detaljplaner finnas med. Därför består Fastighetskartan egentligen av två delar: fastighetsdata och plan- och bestämmelseinformation.

Fastighetskartan är den modernare versionen av de äldre karttyper som förr kallades Gula kartan och Ekonomiska kartan.

Har du fågor så kontakta GIS-enheten

E-post gis [at] alingsas [dot] se