Kalkning med helikopter i sjöar och våtmarker

Med start v. 40 och som längst till v. 43 (med uppehåll v. 41) kommer våra sjöar och våtmarker att kalkas med helikopter.

Göteborgsregionen, som samordnar kalkningen, ber om överseende med buller och tunga fordon inom området. Detta utförs varje år för att motverka försurningens effekter på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag. 

Mer information om vattenvård finns på Göteborgsregionens hemsida: www.grkom.se/kalk