Bild på gräsbrand
Bild: Räddningstjänsten Alingsås och Vårgårda

Inget eldningsförbud från och med 3 augusti

Räddningstjänsten har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Alingsås.

Med anledning av de senaste dagarnas regn och SMHIs framtida prognoser har Räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda beslutat att upphäva det tidigare eldningsförbudet.

Från och med den 3 augusti är det okej att elda utomhus igen.

Som alltid när du eldar bör du hålla elden under uppsikt och iakkta nödvändiga försiktighetsåtgärder.