Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planerade projekt

Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för den kommunala planeringen och investeringar.

Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat grepp med ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar kommunen avser göra. Tillväxtprogrammets utgångspunkt är att Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

För verksamhetsmark är det planprogram för Verksamhetsområde Norr som är det som ligger närmast i tiden.

Verksamhetsmark under planering

E-tjänst Intresseanmälan exploatera kommunal mark

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Simon Stefansson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten