Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Försäljningsklara tomter

Verksamhetsmark omfattar både tomter för industri och handel. Alingsås kommun säljer verksamhetsmark till intressenter.

Texten uppdaterad 2020-06-08

Nedan listas kommunens verksamhetsmark som finns tillgänglig för försäljning. Vissa av tomterna säljs också med hjälp av fastighetsmäklare.

E-tjänst Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Försäljningsklara tomter

 • Längs Gräfsnäsvägen finns ett större område för verksamhetsmark till försäljning.

  Områdets areal uppgår till 45 000 m2, men det är möjligt att förvärva delar av fastigheten. Enligt detaljplanen (DP 53) är ändamål för verksamhetsmarken småindustri, lager, kontor och hantverk. Det är möjligt att bebygga marken upp till 50 %.

  Markpris: ca 150-200 kr/m2.

  Plankarta Erska-Lindås

 • Mitt i Sävelunds industriområde finns möjligheten att förvärva verksamhetsmark.

  Den framtida fastigheten består i dagsläget av två fastigheter; Nolby 37:13 och Nolby 37:6. Tillsammans utgör delar av fastigheterna ett markområde om ca 10 300 m2. Kommunen svarar för ansökan om lantmäteriförrättning samt kostnad. Det finns en gällande detaljplan (DP 197) över marken som avser ändamål för industri, tekniska anläggningar och lager. Vidare får marken bebyggas med 40 %.

  Markpris: 300 kr/m2. Planavgift inräknat.

  Plan-och illustrationskarta Krangatan 3

   

 • Fastigheten TORP 1:67 är planlagd för industriändamål och är belägen i Sollebrunn.

  I den norra delen av Alingsås kommun finnes fastigheten TORP 1:67 som är avsedd för industriändamål. Fastighetens areal uppgår till ca 3 800 m2. Fastigheten TORP 1:67 är planlagd för industriändamål.

  Markpris: Fastigheten kommer att värderas vid försäljning.

  Plankarta Sollebrunn Torp

 •  Med omedelbar närhet till E20 har verksamhetsmarken i Tokebacka ett effektivt och attraktivt läge.

  Två områden finns tillgängliga för försäljning varav det södra området utgör ca 12 900 m2 och det norra området ca 8000 m2. Enligt detaljplan (DP 193) är markens ändamål industri samt fordonsservice, vilken får bebyggas upp till 40 %. Inom området i norra delen står två q-märkta hus som måste bevaras.

  Markpris södra delen: 400 kr/m2. Planavgift inräknat.
  Markpris norra delen:2 750 000 Kr.

  Plankarta väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter

Simon Stefansson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten

Christoffer Zevin

NULL

Företagslots och näringslivsstrateg, Näringslivsenheten