Bygga, bo och miljö

2019-03-25
Den senaste tiden har det pågått en uppfräschning av den kommunala lekplatsen i Stora Mellby. Nu är arbetet klart, och huvudnumret är en ny linbana som passar de något äldre barnen.
2019-03-22
På torsdagen invigdes en ny permanent utställning i Nolhaga park. Där går det nu att läsa om parkens historia ända från Alströmers tid fram till nutid.
Läkarebo
2019-03-18
Vi vill ha dina synpunkter när det gäller Alingsås kommuns naturvårdsprogram. Synpunkter ska ha inkommit till miljöskyddsnämnden senast 30 april 2019.
2019-03-08
Nu börjar arbetet med att anlägga vändslinga, planteringar, gångvägar och sittplatser vid den nya entréplatsen i Nolhaga.
2019-03-01
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2019-02-23
Den 31 maj kommer de båtar som ligger på kommunens mark runt sjön Gerdsken att transporteras bort för avställning på annan plats.
2019-02-10
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
2019-01-28
Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor eller om varorna är biocidbehandlade. Miljöskyddskontoret kommer under våren att kontrollera att reglerna för biocidbehandlade varor och varor som innehåller särskilt farliga ämnen följs. Tillsynen är en del av ett nationellt tillsynsarbete som Kemikalieinspektionen samordnar.
2018-11-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
2018-04-21
Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!