hus

Hur utformar jag mina bygglovsritningar?

Här får du information och exempelritningar som visar vad din bygglovsansökan behöver innehålla.

Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov?

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Här har vi tagit fram information och exempelritningar för dels nybyggnad av enbostadshus, dels ombyggnad av enbostadshus.

Se pdf nedan.