Höga flöden i våra vattendrag

Vattennivån i våra vattendrag är hög till följd av den sista tidens kraftiga regn och hårda vindar. Det kan leda till översvämmade vägar och fastigheter. Kommunen ansvarar för vägar och andra allmänna anläggningar. Vi följer utvecklingen och bygger skyddsvallar och pumpar undan vatten vid behov.

För din säkerhets skull uppmanar vi dig att ta hänsyn till upprättade avspärrningar och att följa de väganvisningar som anges. 

Fastighetsägare ansvarar för sin egen egendom

Enskilda fastighetsägare har ett stort ansvar för att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. Du kan underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp. Läs mer på krisinformation.se om vilka åtgärder du kan och bör vidta vid risk för översvämning. 

Ring 112 vid översvämning av fastighet

Om din fastighet drabbats av översvämning och vid andra akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö, ska du ringa 112.

Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information om vad som gäller för din hemförsäkring eller villa- och fritidshusförsäkring vid skyfall och översvämning.

Tänk på att ta det försiktigt i skog och mark, då den vattenmättade marken kan få träd att falla. 

Hjälp oss med en felanmälan

För att underlätta vårt arbete kan du rapportera in problem till vårt synpunkts- och felanmälansystem. Det kan handla om exempelvis nedfallet eller hängande träd, igensatta dagbrunnar eller andra problem.

Skicka in felanmälan med vår e-tjänst