Hittade farliga ämnen i varor

Som en del i ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar utför Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun tillsyn av farliga ämnen i varor. Nu visar analyser att en vara innehåller farliga ämnen i halter över det tillåtna gränsvärdet.

Miljöskyddskontoret har i tillsynsarbetet träffat verksamheter inom kommunen.  Bemötandet har varit gott och kommunen har nått ut med information om farliga ämnen i varor, vad de säljande butikerna bör tänka på samt vad de i sin tur kan ställa för krav på leverantörerna.

I samband med denna tillsyn har Miljöskyddskontoret haft möjlighet att skicka en handfull varor på analyser som bekostats av Kemikalieinspektionen. Analyserna visar att en av de utvalda varorna innehåller både bly och kortkedjade klorparaffiner (SCCP) i halter över gränsvärdena i lagstiftningen. Denna vara som är en armbandsklocka får därmed inte längre säljas. 

Vidare innehöll två av varorna mjukgörare (DEHP) i sådana halter att informationsplikt gäller till yrkesverksamma kunder. Om butikerna inte har fått denna information kommer Kemikalieinspektion att inleda ärenden mot leverantörerna.

– Resultaten visar att det är viktigt att kommunen deltar i denna typ av projekt eftersom det finns många kemikalier i vår vardag som har negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Det är naturligtvis tråkigt att vi med så få analyser hittat så många avvikelser men vi hoppas att vi genom vårt informativa arbete hjälpt de säljande butikerna att ställa relevanta krav på leverantörerna, säger Marie Berghult, chef för Miljö och vatten på Miljöskyddskontoret.

Mer information

Marie Berghult, chef för avdelningen Miljö och vatten, 0322 - 61 71 54.