Här finns vatten om brunnen sinar

Torkan kan medföra att brunnar sinar. Om det händer, finns platser att hämta vatten på.

I kommunen finns många hushåll med egna brunnar av olika kvalitet och kapacitet. Som kommuninnevånare bör du dock kunna få tillgång till dricksvatten även då den egna brunnen sinar.

VA-avdelningen har därför planerat för ett antal hämtställen där boende med problem ska kunna hämta dricksvatten för matlagning och dryck. Dessa hämtställen kan öppnas då behov uppstår. Kontakt sker via kommunens växel under kontorstid på tfn: 0322-61 60 00. Övrig tid kan kommunens tekniska beredskap kontaktas på tfn: 0322-61 71 99.

Exempel på hämtställen för kommuninnevånare med egna brunnar

• Från BoråshålletVattenverket i Hjälmared
• ÖdenäsVattenverket i Ödenäs
• GräfsnäsVattenverket i Gräfsnäs
• SollebrunnVattenverket i Sollebrunn
• MagraVattenverket i Magra
 

Leverans av större kvantiteter dricksvatten

På Alingsås vattenverk i Hjälmared finns tankar att hyra för hämtning av dricksvatten i större kvantiteter. Dessa kan huvudsakligen levereras under arbetstid (måndag-fredag). Vid behov av sådan tank kontaktas kommunens växel under kontorstid (0322-61 60 00). Utkörning av tank kan innebära en mindre kostnad.

OBS: Räddningstjänsten har ingen möjlighet att leverera dricksvatten.

Hämtplats i Ingared

På grund av att kommuninvånare med egen grävd brunn i Hemsjö med omnejd har börjat få vattenbrist har en hämtplats för kommunalt dricksvatten öppnats i Ingared. Själva hämtplatsen är en tillfälligt monterad vattenpost där det är möjligt att fylla egna dunkar och kärl med vatten för matlagning och dryck.
 
Vattenposten är placerad på baksidan av Ingaredsgatan 7 (nära återvinningsstationen) och är uppmärkt med "Dricksvatten".