Foto på vattenkran och vattenglas.

Grundvattennivåer i Alingsås kommun

I dagsläget behövs inte något bevattningsförbud för dig som har kommunalt dricksvatten.

Kommunalt dricksvatten

Kommunens grundvattentäkter i Ödenäs, Sollebrunn, Gräfsnäs och Magra har för närvarande lägre nivå än normalt dock bedömer vi på VA-verket i dagsläget att det inte behövs något bevattningsförbud för dig som har kommunalt dricksvatten. Vi bevakar utvecklingen och följer upp grundvattennivåerna regelbundet. Om situationen skulle förändras så återkommer vi med nya rekommendationer.

Alingsås tätort, Ingared, Hemsjö, Västra Bodarne och Norsesund får sitt dricksvatten från kommunens ytvattentäkt Färgensjöarna, där tillgången är god och berörs därför inte av låga grundvattennivåer.

Tips för dig med egen brunn

Du som har egen brunn rekommenderas dock att vara uppmärksam på vattennivån i din brunn och i första hand använda dricksvattnet till hushållet och vara sparsam med vattnet till bevattning och till trädgårdspooler m.m. Ett tips är att använda handhållen slang istället för vattenspridare när du vattnar och om du ska fylla en trädgårdspool är det bra att den fylls sakta så vattennivån i brunnen hinner återhämta sig.

Informativ hemsida om grundvatten

SMHI och SGU har en informativ hemsida med en bland annat en karta som visar grundvattennivåer i hela landet. Där kan du få reda på hur grundvattennivån är där du bor. På hemsidan finns även svar på de flesta frågor som gäller vårt grundvatten. Se länkar nedan. 

Om du har frågor som du inte får svar på där så hjälper vi dig gärna.

Kontakt

Tommy Blom, bitr. VA-chef, 0322 - 61 62 49

Tillhörande information