Bygga, bo och miljö

Foto på en groda. Vanlig groda - Rana temporaria
2018-04-18
Trafikverket vill ha hjälp att rädda grodorna i vår kommun.
Karlborgska gården
2018-04-09
I samband med Den Nordiska trästadskonferensen som hålls i Alingsås 12 april, sätter Alingsås kommun tillsammans med Västarvet nu upp en utställning om Trästaden Alingsås. Samtidigt lanseras också en digital karta med ett urval av kulturhistoriskt värdefulla platser i stadskärnan.
2018-04-06
Alingsås kommuns parkavdelning kommer, om intresse finns, att iordningställa ett område för pallkrageodling i Linnebäcksområdet inför denna säsong.
2018-02-27
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2018-02-23
Mellan 12-13 april får de som är engagerade i stadsutveckling, bevarande och besöksnäring en unik möjlighet att fördjupa sig i det kulturarv som kommunen är en del av.
2016-06-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...