Bygga, bo och miljö

Varmvatten
2017-07-12
Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. När bakterierna förökar sig finns en risk för smittspridning.
Foto på gästplantering i Plantaget i Alingsås
2017-06-29
Årets gästplantering i Plantaget är utförd av Green landscaping på inbjudan från Alingsås kommun.
Foto på vattenkran och vattenglas.
2017-06-27
I dagsläget behövs inte något bevattningsförbud för dig som har kommunalt dricksvatten.
2017-06-21
Oväntade färgkombinationer som exempelvis orange tillsammans med rosa och purpur var nytt och häftigt på 70-talet. Här flirtar vi med den retrokänslan i våra stora urnor. Läs mer om växterna här och missa inte vår broschyr som guidar dig genom Alingsås parker...
2017-05-03
Lagom till semestern och värmen är alla nya parksoffor och bord på plats i stadskärnan. Välkommen att provsitta de nya utemöblerna.
2017-04-18
Nu är samrådstiden slut och planprogrammet har bearbetats utifrån inkomna yttranden.
2017-03-28
Här kan du läsa om avvikande sophämtningsdagar, hämtning av trädgårdsavfall, insamling av farligt avfall. Läs mer här...
2017-02-24
Miljöskyddskontoret inför ett digitalt bokningssystem för att öka kvalitén och tillgängligheten för kommuninvånare och företag.
2017-02-21
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2017-01-27
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en film där man förklarar hur det går till att söka bygglov.
2016-12-20
Kulturmiljöprogrammet för Alingsås är klart. Bland annat innebär programmet att kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer nu är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2016-12-13
En trafikutredning kring ny trafikplats stoppar tillfälligt detaljplanerna för bostäder vid Stora Vardsjön.
2016-09-20
Kommunerna som ingår i projektet är Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Syftet är att öka kunskaperna för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.
2016-08-26
Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta. En borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.
2016-08-22
Insamlingsrundor för farligt avfall, 2017. Läs mer här....
2016-06-23
LK580 och LK 581-konsolerna kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
2016-04-18
Projektet med fastighetsnära insamling var allt annat än en sopig satsning. På fyra år har 70 procent av villahushållen i alingsås anslutit sig till det nya systemet och när projektet nu övergår i normaldrift planeras flera spännande nyheter. - En grej jag ser framför mig är att lägga till ytterligare en box för småelektronik, säger avfallschef Christian Nellis.
2016-04-01
Viktig information till dig som har en utekatt.
2016-03-29
Vi går nu in i en period när fågelhäckning sätter igång. Flera Alingsåsbor hör av sig till miljöskyddskontoret därför att de störs av fågelskrik.
2016-03-29
Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.
2015-12-18
Nu får Hagastråket - som går mellan Ica och Hagagården - ny belysning.
2015-09-25
Du har en idé - att bygga något nytt. Idén kan komma från dig som fastighetsägare eller kommunen. Läs mer här om hur planprocessen går till...
2015-08-12
Tips om hur man gör när en lågenergilampa eller ett lysrör går sönder