Bygga, bo och miljö

2018-02-14
Nybyggnad av bullerskyddsskärmar och rivning av befintliga skärmar.
2018-02-02
Någon utger sig att vara från kommunen och påstår att den som blivit kontaktad har ett vattenläckage i anslutning till bostaden. Observera att denna person är inte anställd av kommunen.
Varmvatten
2017-07-12
Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. När bakterierna förökar sig finns en risk för smittspridning.
2016-12-20
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument.