Bygga, bo och miljö

Bild på glad bil i biltvätt
2017-04-19
Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs.
Bildcollage
2017-04-18
Inbjudan till samråd kring förslag till planprogram för E 20, sträckan Hedvigsberg–Kristineholm, samt för området Lyckan (A+) och kvarteret Rådstugan, Alingsås kommun. Programsamrådet pågår under tiden 19 april 2017 – 11 maj 2017
Två nya tomter vid Ragnehillsgatan
2017-04-13
Alingsås kommun bjuder in byggherrar att lämna anbud för marktilldelning av två småhustomter vid Ragnehillsgatan i Kullingsberg. Tomterna ligger på 10 minuters cykelavstånd till Alingsås centrum och har närhet till E20 för bilpendling. Det finns även bra bussförbindelser till centrum och Alingsås station för vidare pendling med tåg.
2017-04-11
Det innebär att fåglar får gå ut igen.
2017-03-31
Miljöskyddskontoret i Alingsås har tillsammans med ett 90-tal kommuner kontrollerat smink som riktar sig till barn. Nu har rapporten från projektet kommit från Läkemedelsverket.
2017-03-28
Här kan du läsa om avvikande sophämtningsdagar, hämtning av trädgårdsavfall, insamling av farligt avfall. Läs mer här...
2017-03-17
Det innebär att dricksvattenfrågan lyfts världen över, även i Alingsås kommun. Sveagatan är först ut när kommunen blir kranmärkt.
2017-03-14
Alingsås kommuns första miljöbokslut - Miljöbokslut 2015 - antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2016. Syftet med miljöbokslutet är att vara ett komplement till kommunens årsredovisning och ett beslutsunderlag när prioriteringar ska göras i budgetarbetet.
2017-03-13
Välkommen in med frågor om kommunens verksamheter. Alingsås kommuns näringslivsenhet Alingsås Businesscenter finns på plats varje tisdag för att prata näringslivsfrågor. På servicekontoret kan du även träffa personal från samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret genom att boka en tid.
2017-02-24
Miljöskyddskontoret inför ett digitalt bokningssystem för att öka kvalitén och tillgängligheten för kommuninvånare och företag.
2017-02-21
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2017-01-27
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en film där man förklarar hur det går till att söka bygglov.
2016-12-20
Kulturmiljöprogrammet för Alingsås är klart. Bland annat innebär programmet att kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer nu är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2016-12-13
En trafikutredning kring ny trafikplats stoppar tillfälligt detaljplanerna för bostäder vid Stora Vardsjön.
2016-09-20
Kommunerna som ingår i projektet är Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Syftet är att öka kunskaperna för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.
2016-08-26
Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta. En borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.
2016-08-22
Insamlingsrundor för farligt avfall, 2017. Läs mer här....
2016-06-23
LK580 och LK 581-konsolerna kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
2016-05-18
Antagande Detaljplan för Alingsås, Vändspår vid Alingsås station
2016-05-13
Nu betar det kor i Nolhagaviken igen. Nytt för årets sommarbete är att tre av korna har kalv. Läs mer och se bilder här...
2016-04-18
Projektet med fastighetsnära insamling var allt annat än en sopig satsning. På fyra år har 70 procent av villahushållen i alingsås anslutit sig till det nya systemet och när projektet nu övergår i normaldrift planeras flera spännande nyheter. - En grej jag ser framför mig är att lägga till ytterligare en box för småelektronik, säger avfallschef Christian Nellis.
2016-04-11
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2016-04-01
Viktig information till dig som har en utekatt.