Från vänster syns Thomas Pettersson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Aila Hirvonen Bremefors, stadsarkitekt, Carl-Johan Augustsson, Rydlers Bygg, Rickard Stark, Okidoki AB, Tommy Hernström, VSB Arkitekter AB.

Första arkitekturpriset utdelat

Mossbergska Friluftsskolan i Västra Bodarna blir den första byggnaden att prisas med Alingsås kommuns återinstiftade arkitektur- och byggnadsvårdspris. I veckan fick byggherrarna och arkitekterna ta emot diplom för väl utfört arbete.

Det återinstiftade priset går att vinna i någon av kategorierna Anpassa, Bevara och Utveckla. Mossbergska Friluftsskolan faller in under Anpassa, då byggnaden varsamt har byggts om från anrik skola från 1927 till 13 bostadsrätter samt 16 bostadsrätter i fyrbostadshus. I motiveringen finns följande att läsa: 

"En ny användning från skola till bostäder med stor hänsyn tagen till kulturmiljön, omgivningen har kompletterats med byggnader som skapar en helhetsmiljö med god arkitektonisk kvalitet."

Det är Rydlers Bygg och Larico Invest som varit byggherrar för projektet. Arkitekterna som arbetet med projektet kommer från Okidoki AB och VSB Arkitekter AB. 

Flertalet nomineringar har inkommit och efter övervägande av juryn föll alltså valet på Mossbergska Friluftsskolan i Västra Bodarna. Priset består av en mässingsplakett som går att fästa på byggnaden samt ett diplom. 

– Det har varit en spännande process med många fina nominerade bidrag. Det känns oerhört roligt att vi har delat ut första arkitektur- och byggnadsvårdspriset och jag tycker vi har fått fram en värdig vinnare, säger stadsarkitekt Aila Hirvonen Bremefors.

Utöver Aila Hirvonen Bremefors bestod juryn av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Pettersson samt Thomas Olofsson, Lars Larsson, Christian Wiberg och Björn Dahlin som alla är ledamöter i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.