Farliga ämnen i varor

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Miljöskyddskontoret kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Alingsås kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 60 andra kommuner. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker.

 

Det finns även ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagarna och konsumenter ha rätt att få information på begäran. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på en särskild lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen, EU:s kandidatförteckning.

Ett informationskrav finns också för behandlade varor. Leverantören av en behandlad vara ska på en konsuments begäran tillhandahålla uppgifter om biocidbehandlingen.

Mer information finns hos Kemikalieinspektionen.