Frågor och svar

Vilken hårdhet har vattnet i Alingsås?
Det kommunala vattnet i Alingsås är mjukt. Det innebär att man kan använda mindre mängd tvättmedel. I diskmaskinen behöver du inte använda kemikalier (salt för avhärdning) för att göra vattnet mjukare och minska kalkavsättningar på glas och porslin.
Vad gör jag om jag är störd av måsar?
Störande fåglar är inte en miljöfråga. Är du hyresgäst kontaktar du din fastighetsägare. Fastighetsägare ska förebygga så att inte måsar eller andra djur bygger bon i fastigheten på ett sätt som kan leda till problem. När fåglarna har byggt sitt bo och börjat ruva på ägg så får de inte skadas. Du kan läsa mer på alingsas.se/faglar
Får jag anlägga avlopp på landet utan att söka tillstånd?
Nej, det krävs tillstånd för att anlägga avlopp. Kontakta därför alltid miljöskyddskontoret innan du börjar gräva på din fastighet.
Hur långt sträcker sig det rökfria området vid en entré?
Det står inte i lagen hur långt från entrén man måste gå undan för att röka, men i normalfallet bör rökförbudet gälla inom minst ett par meters avstånd från entrén för att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök. Motsvarande resonemang ska användas på andra rökfria miljöer som inte är klart avgränsade.
Vem är ansvarig för att rökförbudet hålls?
Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.
Vilka skyldigheter har den som är ansvarig?
Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga. Vid behov måste den ansvarige också informera och säga till om rökförbudet. Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.
Vad händer om någon röker trots tillsägelse?
Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna personen avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna personer. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.
Gäller rökförbudet bara tobaksrökning?
Nej, vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer omfattar ordet "rökning" inte bara tobaksrökning utan även:  inhalering av tobak som t.ex. förångats  rökning av örtprodukter för rökning  användning av e-cigaretter  användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.