Frågor och svar

Vilken hårdhet har vattnet i Alingsås?
Det kommunala vattnet i Alingsås är mjukt. Det innebär att man kan använda mindre mängd tvättmedel. I diskmaskinen behöver du inte använda kemikalier (salt för avhärdning) för att göra vattnet mjukare och minska kalkavsättningar på glas och porslin.
Vad gör jag om jag är störd av måsar?
Störande fåglar är inte en miljöfråga. Är du hyresgäst kontaktar du din fastighetsägare. Fastighetsägare ska förebygga så att inte måsar eller andra djur bygger bon i fastigheten på ett sätt som kan leda till problem. När fåglarna har byggt sitt bo och börjat ruva på ägg så får de inte skadas. Du kan läsa mer på alingsas.se/faglar
Får jag anlägga avlopp på landet utan att söka tillstånd?
Nej, det krävs tillstånd för att anlägga avlopp. Kontakta därför alltid miljöskyddskontoret innan du börjar gräva på din fastighet.