Elavtal

Teckna elavtal – ett enkelt sätt att minska din elräkning

Tillhör du de cirka 25 % av elabonnenter i landet som fortfarande inte har gjort ett aktivt val av elbolag? I så fall betalar du ett betydligt högre elpris än de flesta andra. Det fungerar nämligen så att den elabonnent som inte aktivt har valt ett elbolag får automatiskt ett så kallat tillsvidarepris, som ofta är mycket dyrt. För att slippa betala det högre elpriset måste du göra ett aktivt val av elbolag. Det är ganska enkelt att göra. Du väljer ut ett elbolag som du vill vara kund hos, ringer dem och begär att få teckna ett elavtal. De kommer då att fråga om du vill ha rörligt eller fast elpris. Bekräftelse på det avtal ni slutit på telefon kommer att skickas till dig på posten. Vilket elbolag du än väljer så blir elpriset nästan alltid billigare jämfört med innan då du inte hade ett elavtal.

Hur vet jag vilket elbolag som är billigast?

Gå in på Energimarknadsinspektionens webbsida Elpriskollen. Här finns en topplista över samtliga elhandelsföretag i Sverige, med det för tillfället billigaste elbolaget överst och det dyraste längst ner i listan. Sidan uppdateras varje dygn. Innan du kommer till topplistan måste du ange om du bor i lägenhet, villa med elvärme eller villa med vattenburen värme. Det finns olika topplistor för elpriser beroende på om du vill jämföra rörliga eller fasta elpriser. Fast elpris kan väljas på olika avtalsperioder, normalt från ett år upp till fem år.

Ska jag välja fast eller rörligt pris?

Fast pris betyder att det inte kan ändras under hela avtalsperioden, oavsett om elpriserna på den fria elmarknaden höjs eller sänks. Ett rörligt elpris ändras från månad till månad beroende på faktorer som tillgången av el på elmarknaden och vädret. Det är svårt att på förhand veta vilken typ av avtal som kommer att bli mest lönsamt för dig som enskild elkonsument eftersom det är omöjligt att förutsäga elprisernas framtida utveckling. Det du får med ett fast elprisavtal är trygghet och förutsägbarhet.  För en som bor i normalstor villa och har valt rörligt elpris betyder tio öres ökning av elpriset en extra kostnad på 2000-3000 kr på ett år. Har du inte råd med en kraftig, plötslig elprishöjning kanske ett fast avtal är att mer lämpligt än ett rörligt. Bor du ensam i lägenhet betyder tio öres elprisökning en extra kostnad i storleksordningen 200-300 kr per år.

Miljömärkt el

De flesta bolag kan erbjuda miljömärkt, grön el till en extra kostnad på några öre per kWh. Den miljömärkta elen, ibland också kallad miljöel, grön el eller källmärkt el, är till 100 % producerad från förnybara energikällor såsom biobränslen, vindkraft och vattenkraft. El producerad av fossila bränslen såsom kol, olja och kärnkraft är utesluten. Genom att välja miljömärkt el bidrar du till en ökad efterfrågan på miljömärkt energi och gör det därmed mer lönsamt att investera i till exempel fler vindkraftverk. Avtal om att få endast miljömärkt el tecknar du samtidigt som du tecknar det ordinarie elavtalet med fast eller rörligt pris.