Äldre miljöredovisningar

Alingsås kommun har sedan 1999 gjort en årlig uppföljning av arbetet med miljömålen. Sedan 2007 tas en gemensam miljö- och folkhälsoredovisning fram. Syftet med detta är att knyta samman miljö och folkhälsoarbetet för att på så sätt få en bättre bild och effekt av det gemensamma arbetet för en hållbar utveckling.

Här nedan återfinns miljöredovisningar från år 1999-2009