Eldningsförbudet bortaget

Det eldningsförbud som rått under delar av sommaren är nu hävt.

I och med den mycket torra sommaren har det i hela länet varit förbjudet att elda. Nu har det förbudet tagits bort.

Bakgrunden är att det regnat tillräckligt mycket för att förbudet ska kunna hävas, samt att det förväntas komma mer regn. Risken för antändning i skog och mark har därmed minskat. 

Därför har Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund i samråd med medlemskommunerna beslutat att upphäva rådande eldningsförbud, och precis som Länsstyrelsen återkalla beslutet om eldningsförbud.

Var ytterst försiktig

Men trots att riskerna har minskat är det fortfarande mycket torrt i de djupare markskikten. Även om det inte råder eldningsförbud så är det viktigt att vara mycket försiktig vid hantering av eld utomhus och Räddningstjänsten avråder från all eldning och grillning nära eller direkt på marken. 

Du är ansvarig

Som alltid är det du som tänder en eld eller grill som är ansvarig för elden du tänder och du ska ha tillräcklig utrustning för att kunna släcka och se till att inte en brand kan spridas.

Skulle vi få en period av torka kan eldningsförbud komma att införas igen.