Rovdjur

De djur som räknas till de stora rovdjuren är varg, lo, björn, järv och kungsörn. I Västra Götalands län finns i första hand varg och lodjur. Det är länsstyrelsen som har det regionala ansvaret för rovdjurdförvaltningen.

Mer information om rovdjur finns på Länsstyrelsens webbplats. Här får du bland annat veta vart du kan rapportera in observationer.

Naturvårdsverket har huvudansvaret för att genomföra riskdagens beslut om rovdjursförvaltningen i Sverige. Hos Naturvårdsverket finns även information om vad som gäller för jakt på rovdjur och råd om vilda djur och växter.