Lantbruk

Miljöskyddskontoret ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Tillsyn görs vid rutinkontroller, klagomål och vid anmälan om verksamhet. Vid besöket kontrolleras exempelvis:

  • gödselhantering
  • användande av bekämpningsmedel
  • avfallshantering 
  • cisterner och petroleumprodukter (hantering och förvaring)

Läs mer om miljötillsynen på lantbruk.