Katt

Information till dig som är kattägare i Alingsås kommun

Det finns många regler och bestämmelser att följa när man är kattägare. I djurskyddslagen finns de bestämmelser som reglerar kattens välbefinnande. Huvudregeln är att alla djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. På Jordbruksverkets hemsida  kan du få ytterligare information om regler för katthållning. Länsstyrelsen har sedan 1 januari 2009 tillsynen enligt djurskyddslagen. Är det fråga om katt som far illa kontakta då länsstyrelsen på telnr: 010-224 50 50. Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan Polisen kontaktas, telefon 114 14. I övriga ärenden kan Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärer kontaktas via Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 40 00.

Olägenhet från katt

Utöver djurskyddslagen finns det många bestämmelser som anger dina skyldigheter som kattägare. Du ska förvara och sköta din katt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer (enligt § 36 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Olägenhet kan t.ex. utgöras i form av avföring och urinmarkering. En annan olägenhet kan vara att din katt besöker personer som har kattallergi.

Miljöskyddsnämnden är tillsynsmyndighet över kraven i ovanstående förordning och kan vid behov ställa krav på kattägaren. Enligt de tolkningar av lagen som gjorts av bl a miljödomstolen, är det naturligt för katten att röra sig fritt utomhus och att grannarna får acceptera kattbesök på sin tomt. Oftast är det du som störs av katterna som får se till att ordna det så att du inte störs av dem. Om du störs av kattbajs i sandlådan, kan du åtgärda med ett lock över sandlådan. Om du störs av att katter lägger sig på dina utemöbler, kan du ta undan dynor eller ordna med nät i fönster och dörrar till altanen. Du kan schasa iväg katten men du får aldrig skada den.

 Här är fler tips på hur du kan freda dig mot katter:

  • Om katten urinmarkerar på altan eller andra olämpliga platser finns speciellt medel att köpa hos t.ex. veterinärer, i djuraffärer eller dylikt. Detta medel gör att katten markerar med sina körtlar på kinderna och tassarna istället för att urinmarkera. På så sätt slipper du lukten.
  • Spraya vatten på katten så snart du ser att den är på plats där du inte vill att den ska vara. Använd aldrig högtryckstvätt eftersom denna kan orsaka skador på katten.

Risk för gravida

Kattens avföring kan innehålla parasiten Toxoplasma, som kan smitta människor och djur. De flesta personer som blir smittade får inga sjukdomssymtom men om en gravid kvinna smittas finns det en risk för att barnet föds med hjärnskador.

 Lag om tillsyn av hundar och katter

Före år 1987 var katten ”fredlös”, vilket betydde att det var tillåtet att döda en katt, som kommit in på granntomten. Numera gäller enligt lagen om tillsyn över hundar och katter att du ska hålla katten under sådan tillsyn som, med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter, behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter. I denna lag anges också att en katt, som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område måste skytten först ha tillstånd av Polisen. Polisen har tillsyn över lagen om tillsyn över hundar och katter samt över de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Alingsås kommun.

Denna lag om tillsyn gäller både hundar och katter.  För ägare till hund gäller ett så att kallat strikt ansvar, dvs skada som orsakas av hund ska ersättas av dess ägare. Motsvarande strikta ansvar gäller inte för katt. Anmälningar, som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter görs till polismyndigheten. Detsamma gäller för anmälningar som rör de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Alingsås kommun.

Allmänna lokala ordningsföreskrifterna

Från den 1 januari 1996 gäller enligt de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Alingsås kommun en skyldighet för kattägaren att plocka upp avföring efter katt inom detaljplanelagt område, på bad-, lek- och campingplatser, i Nolhaga park och iordningsställda motions- eller promenadstigar i Kärrbogärde, Erska lunde, Klockargårdskullen, Stadsskogen och Hjortgårdens friluftsområde.

Du som är kattägare tänk på att:

  • Se till din katt så att den inte orsakar olägenheter för grannarna.
  • Förse katten med halsband, som du skriver ditt telefonnummer på. Risken för att katten ska anses övergiven minskar då.
  • Kastreras katten minskar risken för att den kissar in sitt revir.
  • Prata med dina grannar. Fråga om din katt orsakar någon olägenhet och be dem i så fall att höra av sig om problem skulle uppstå. Tillsammans kanske ni kan hitta en bra lösning.
  • Du som är rädd om din katt, ha den inomhus om du inte kan ha uppsikt över den. Lösspringande katter får många gånger utstå obehag då folk blir arga för att katten går på bilen, ligger i andras trädgårdsmöbler, förorenar i barnens sandlådor eller i rabatter. Allergiker uppskattar sällan ett besök av din katt.
  • Glöm inte att du måste plocka upp ”kattbajset” inom stora delar av Alingsås kommun!
  • Du som har ansvaret för katten ska se till att den sköts enligt djurskyddslagen. Överge inte katten om du inte kan ha den kvar!

De flesta hankatter som kastreras slutar att urinmarkera. Dessutom blir oftast en kastrerad hankatt vänligare, mer benägen att stanna hemma och hamnar inte så ofta i slagsmål. Alla hankatter som inte ska användas i avel bör kastreras. Kontakta veterinär för information om hur många månader minst din katt behöver vara för att kastreras. Kastreringen ska göras av veterinär.

För att undvika oönskade kattungar bör honkatter steriliseras eller kastreras. Ingreppet ska göras av veterinär. Om du inte vill sterilisera din honkatt bör du istället ge henne p-piller.

Det ska vara glädjefyllt både för dig och för dina grannar att vara kattägare!  

Tillhörande information