Hund

Regler för hundägare

Det finns många regler och bestämmelser att följa när man är hundägare.

Djurskydd

I djurskyddslagen finns de bestämmelser som reglerar hundens välbefinnande. Huvudregeln är att alla djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. På Jordbruksverkets hemsida   kan du få ytterligare information om regler.

Länsstyrelsen har sedan 1 januari 2009 tillsynen enligt djurskyddslagen. Är det fråga om hund som far illa kontakta då Länsstyrelsen på telnr: 010-224 50 50. Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan Polisen kontaktas, telefon 114 14. I övriga ärenden kan Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärer kontaktas via Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 40 00.

Lokala bestämmelser

I ordningsföreskrifterna för Alingsås finns lokala bestämmelser som gäller hundar. Det finns inga begränsningar i ordningsföreskriften för var du får ta med dig hundar men det finns regler om att hundar ska hållas kopplade inom vissa områden och att hundbajset måste plockas upp.

Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

 • begravningsplatser
 • i stadskärnan, dvs inom ett område begränsat av Norra Ringgatan, Östra Ringgatan, Södra Ringgatan och Västra Ringgatan.
 • idrotts-, festplatser och andra aktivitetsområden i samband med arrangemang
 • lekplatser
 • parker och planteringar, under perioden 1 april - 30 september
 • campingplatser, under perioden 1 april - 30 september
 • badplatser, under perioden 1 april - 30 september

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med ID-öronmärkning.

Hund- och kattbajs ska plockas upp inom följande områden:

 • inom detaljplanelagt område
 • badplatser
 • lekplatser
 • campingplatser
 • Nolhaga park
 • iordningställda motions- och/eller promenadstigar i Kärrbogärde, Erska lunde, Klockaregårdskullen, Stadsskogen och Hjortgårdens friluftsområde.

Reglerna gäller inte för signal- och servicehund åt funktionshindrad person, ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

 Lag om tillsyn av hundar och katter

Du ska hålla hunden under sådan tillsyn som, med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter, behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Denna lag om tillsyn gäller både hundar och katter. För ägare till hund gäller ett så att kalat strikt ansvar, dvs skada som orsakas av hund ska ersättas av dess ägare. Motsvarande strikta ansvar gäller inte för katten. Anmälningar, som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter görs till polismyndigheten. Detsamma gäller för anmälningar som rör de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Alingsås kommun.

Det är Polisen som följer upp att föreskrifterna följs.

Länk till mer information:

Jordbruksverket