Avlidna djur

För att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar är det viktigt att döda djur hanteras på rätt sätt. Produktionsdjur som inte ska bli till livsmedel efter sin död, måste lämnas till godkänd eller registrerad anläggning/mottagare. Även transporten dit ska gå till på rätt sätt. Det är alltså inte tillåtet att gräva ner avlidna eller avlivade produktionsdjur. Produktionsdjur är: Djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. Dessa är inte sällskapsdjur utan räknas som produktionsdjur.

Djurskyddslagstiftningen styr hur avlivningen får gå till. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida

I vissa områden i Sverige kan man få gräva ner djur av alla djurslag. I Alingsås kommun finns inga områden där nedgrävning får göras. Inga produktionsdjur får alltså grävas ned i Alingsås kommun. Hästar kan dock få grävas ned. Kontakta kommunen för mer information via kommunens telefonväxel : 0322- 61 60 00 eller via e-post:  miljo [at] alingsas [dot] se. Kommunen bedömer om den plats som den ansvarige för djuret visar, är lämplig eller inte för nedgrävning. Häst med smittsam sjukdom får inte grävas ned.  

Mer information om hur man tar hand om döda djur och slaktbiprodukter finns på Jordbruksverkets hemsida  

I väntan på borttransport ska kroppen placeras på ett ställe där varken vilda djur eller tama djur kan komma åt den. Förvara kroppen så att det inte kan läcka ifrån den. Hindra smittorisken även genom att förvara det avlidna djuret så att transportören som kommer och hämtar djuret, inte går igenom utrymmen som används till friska djur.

Mer information om hämtning av avlidna djur finns hos Svensk lantbrukstjänst. Alternativt kan du kontakta din veterinär eller Länsstyrelsen för att få information om andra lokala entreprenörer.

Mindre sällskapsdjur, till exempel kanin och katt, får man lov att begrava på egen tomt såvida det sker på en lämplig plats. Håll avstånd till dricksvattenbrunnar och vattendrag. Se till att vilda djur inte har möjlighet att gräva upp kroppen.