Djur

Tillstånd enligt Alingsås lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Det krävs särskilt tillstånd från Miljöskyddsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin eller pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur, samt orm, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. För att få tillstånd ska man visa att djurhållningen inte kommer att orsaka en olägenhet för närboende eller miljön. Om djurhållningen ändå förorsakar en konstaterad olägenhet kan tillståndet till djurhållningen återkallas.

Tillstånd enligt djurskyddslagen

Enligt beslut av riksdagen har kommunernas ansvar för djurskyddsfrågor flyttats över till länsstyrelserna från den 1 januari 2009. Det innebär att Länsstyrelsen i Västra Götalands län numera ansvarar för alla djurskyddsfrågor i Alingsås och resten av länet. Alla anmälningar om vanvård av djur och alla ansökningar om tillstånd till djurhållning enligt 16 § djurskyddslagen ska därför göras hos länsstyrelsen.

 

Observera att vilda djur inte omfattas av djurskyddslagstiftningen.

 

Den som misstänker att djur far illa, kan kontakta länsstyrelsen på telefon 010-224 50 50. Om det är akut och länsstyrelsen inte går att nå, kan polisen kontaktas, telefon 114 14.

 

I övriga ärenden kan länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärer kontaktas via länsstyrelsens växel, telefon 010-224 40 00.

 

Miljöskyddsnämnden i Alingsås har fortfarande ansvaret för miljöskyddet på lantbruk och för olägenheter som djurhållning medför för människors hälsa och miljön.

Tillhörande information