Tollsjön. Naturreservatet Hjortmarka ingår i den gröna kilen Delsjön-Härskogen.
Tollsjön. Naturreservatet Hjortmarka ingår i den gröna kilen Delsjön-Härskogen.

Delsjön-Härskogen – pilotprojekt i en grön kil

Kommunerna som ingår i projektet är Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Syftet är att öka kunskaperna för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.

Delsjön-Härskogenkilen är namnet på det stora skogs- och sjölandskap som sträcker sig från centrala Göteborg österut. Här finns mycket att upptäcka för besökaren. Beskrivningar om områdets värden finns sammanställt i en broschyr och en projektrapport. Dessa är underlag i kommunens arbete att ta tillvara och utveckla regionens grönområden

Samverkansbehovet i Delsjön-Härskogenkilen är stort och aktuellt med tanke på exploateringstrycket i området. Med ökad dialog och kunskap kan bebyggelse- och trafikplanering bättre integreras med arbetet att värna och utveckla den gröna kilens värden.

Projektet har fått statliga medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i form av så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen). Sammanlagt har projektet en budget på 1,25 miljoner varav ungefär hälften är LONA-bidrag.

 

Tillhörande information