Illustration på byggnader

Information om det så kallade Attefallshuset

Från 2 juli 2014 gäller en ny lag som berör den som vill bygga ett komplementbostadshus på upp till 25 kvm på tomten.

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade, bland annat för den som vill bygga ett kompementbostadshus på upp till 25 kvm på tomten.

Anmäl för startbesked

De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden.

Lagen gäller från den 2 juli 2014 och utförlig information finns i Boverkets skrift. "Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan".

Välkommen med dina frågor till samhällsbyggnadskontoret.

Kontakt

Se kontaktuppgifter i länk "Bygglovtelefonen" eller "Boka möte med bygglovhandläggare" i högermenyn.

 

Tillhörande information