Taxa enligt plan- och bygglagen

Plan- och bygglovtaxan antogs av kommunfullmäktige (KF) den 28 september 2016 och gäller tillsvidare.

Samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovtaxa är upprättad enligt plan- och bygglagen.

I samband med bland annat bygglovsprövning tas avgifter ut enligt plan- och bygglovtaxan. Även en så kallad planavgift tas ut i vissa detaljplaner. Planavgiften kan vara relativt stor och uppgå till mer än själva bygglovavgiften. Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret om du vill veta vad som gäller i ditt område.

Plan- och bygglovtaxan tillämpas även vid kart- och mätarbeten.

Avgift kan komma att tas ut om ärende avskrivs, avvisas eller vid avslagsbeslut.
Avgiften är i regel 25% av ordinarie avgift.

Plan- och bygglovtaxan finns i sin helhet nedan som pdf-fil.