Förberedelser

För att handläggningen av ditt ärende ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det bra om ansökan är väl förberedd. Nedan finner du några punkter som kommer att underlätta för dig.

Behövs bygglov?

Börja med att läsa Boverkets broschyr för att ta reda på om du behöver bygglov (se länk nedan). Vissa åtgärder kan istället kräva en anmälan (se länk nedan)

Finns det en gällande detaljplan för ditt område?

I detaljplanen finns information om vad som gäller för byggande i ditt område. Här anges bland annat vad fastigheten får användas till, hur stort och högt du får bygga m.m. Ligger din fastighet inom detaljplanerat område behöver du alltså ta hänsyn till det. Om det du har tänkt bygga helt överensstämmer med gällande detaljplan kommer handläggningen av ditt ärende att gå fortare. 

Ta reda på om gällande detaljplan finns genom att gå in på Alingsås kommuns karta (se länk nedan). Om du behöver hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att kontakta oss.

Skaffa kunskap om bygglovsprocessen

Läs informationen om hur bygglovsprocessen går till här på hemsidan och på Boverkets hemsida. 

Ritningar på det du vill bygga

Till din ansökan behöver du skicka med ritningar på det du vill bygga. Handläggningen av ditt ärende går fortare om  alla handlingar finns med och ritningarna innehåller rätt information redan från början.  Längst ned på denna sida finns en bifogad checklista som visar vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Bra att veta är att ritningar krävs även för åtgärder som endast kräver en anmälan.

Så här ska ritningarna utformas

När du bygger nytt eller bygger till så rekommenderar vi att du studerar nedanstående exempelritningar (se länk nedan) som en vägledning.

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Ritningarna ska vara tydliga och lättläsliga och ska därför ritas med svarta linjer på helt vit bakgrund. Det som ska byggas ska vara måttsatt.

Gemensamt för alla husritningar är att de ska:
- Ritas i skala 1:100
- Innehålla information om vad som finns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning
- Ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
- Alla mått ska vara i meter, med två decimalers noggrannhet.

Behöver du mer hjälp?

Behöver du råd och tips är du välkommen att kontakta oss på bygglovsenheten. Du når oss på bygglovstelefonen.

 

Behöver du fördjupad rådgivning kan du boka ett möte med en handläggare. Gör detta via vår e-tjänst (se länk nedan). 

Tillhörande information