Riktvärden

Riktvärden och riktlinjer

Folkhälsomyndighetenvhar gett ut riktlinjer och allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer, FoHMFS 2014:13. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201413/

De riktvärden som gäller här är att bullernivån inomhus ej bör överskrida 30 dBA ekvivalent nivå inomhus och 45 dBA som maximal nivå.

 

Miljöskyddsnämnden har antagit egna riktlinjer för aktiviteter med höga ljudnivåer. Riktlinjerna innebär att:

 

  • Den som ansvarar för ljudanläggningen ska ha tillräckliga kunskaper och nödvändig utrustning så att riktlinjernas bullervärden klaras.
  • Arrangören skall kunna visa hur man kontrollerar att riktvärdena ej överskrids.
  • Kommunala nämnder och förvaltningar som upplåter lokal eller markområden för evenemang där musik förekommer, bör genom avtalsföreskrifter eller på annat lämpligt sätt se till att riktlinjerna efterlevs.
  • Föreningar som erhåller kommunalt bidrag omfattas också av riktlinjerna.

 

Högsta godtagbara ljudnivåer för publik vid musikarrangemang o dyl är:

 

  • 115 dB(A) som maximal nivå
  • 100 dB(A) som ekvivalent nivå
  • Vid evenemang där åhörarna huvudsakligen är barn ( t om 16 år) får ljudnivån inte överstiga 85 dB(A) som ekvivalent ljudnivå.

 

Högsta godtagbara ljudnivå vid närmaste bostadsfasad inom område med bostadsbebyggelse:

 

Vid tillfälliga musikevenemang

 

Dag och kväll (kl 10-24)                           70 dB(A) Leq

Natt och morgon (kl 24-10)                     45 dB(A) Leq

 

Vid permanenta tillställningar

 

Dag (kl 07-18) måndag-lördag                55 dB(A) Leq

Kväll (kl 18-22)                                            50 dB(A) Leq

Natt (kl 22-07)                                             45 dB(A) Leq

Söndag och helgdag kl 07-18                  50 dB(A) Leq

 

 

Det finns även riktlinjer för bullernivå från andra typer av verksamheter, te x industri, väg och järnvägar. För närmare information hänvisas till Naturvårdsverkets hemsida 

 

Det går också bra att kontakta miljöskyddskontoret direkt.