Boendemiljö och hälsa

Eftersom de flesta av oss i vårt land tillbringar huvuddelen av våra liv inomhus har inomhusmiljön stor betydelse för vår hälsa. De faktorer som påverkar oss mest i våra hus är fukt, kyla, drag, buller och kemiska ämnen. Hur situationen i din bostad ser ut beror på hur huset är utformat, hur ventilationen ser ut och om det finns några skador i huset. En generell bra inomhusmiljö får man om huset är välisolerat och har ett fungerande ventilationssystem som motverkar fuktskador. Huset bör också vara byggt på ett sådant sätt att radonhalten hålls på en minimal nivå.