Västra Bodarna

Innehåll

Tomter för villor och små flerbostadshus, s.k. storvillor, i ett flertal områden.

 

Byggherre

Privata fastighetsägare.

 

Tidplan

Detaljplaner kommer att påbörjas när ändringen av översiktsplanen för Västra Bodarna har antagits av kommunfullmäktige. Detta beräknas ske våren 2014.