Bygga, bo och miljö

2018-11-12
På Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 antogs ny översiktsplan för Alingsås kommun. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som på ett översiktligt sätt visar hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för mark- och vattenområden i hela kommunen.
2018-11-08
Efter en frånvaro på över tio år är det kommunala arkitektur- och byggnadsvårdspriset återinstiftat. Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun, och det är hög tid för alingsåsarna att skicka in sina nomineringar.
2018-11-01
Ett nytt ärendehanteringssystem ska effektivisera och skynda på bygglovshandläggningen i Alingsås kommun. - Jag ser detta som starten på en digitaliseringsresa, säger plan- och bygglovschef Ulrika Samuelsson.
2018-10-24
Solceller, värmepumpar och vintercykling. Din energi- och klimatrådgivare Jonas Dahl är bara ett samtal bort, redo att ge råd och tips om hur du kan minska din energianvändning och ta större klimat- och miljöhänsyn.
2018-10-23
I dag har Alingsås kommuns nya slammottagningsanläggning blivit invigd. Den ligger på Sävelund, inte långt ifrån där tekniska förvaltningen har sin utförarenhet.
2018-10-23
Nu har Vattensamordningsgruppen i Alingsås kommun fått sina första konkreta projekt. Tre separata åtgärder som främjar vattenvården kommer att ske eller påbörjas under hösten.
2018-10-02
På den täckta deponin i Mariedal pågår ett projekt som har som målsättning att skapa goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv och tätortsnära rekreation.
2018-09-20
Svampar kan finnas närmare än man tror. I Nolhagaområdet kan man exempelvis gå en svamprunda på egen hand. Ta med korg och svampkniv och ett bra svamplexikon.
2018-09-20
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur. Men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret.
2018-04-26
Den nordiska trästadskonferensen översteg all förväntan när Alingsås blev först ut som svensk trästad att arrangera konferensen. - Jag känner att vi nu kommit en bra bit på väg med att lägga grunden till ett riktigt gott nordiskt samarbete kring trästäder, säger Leif Kahrs Jæger, ordförande för Nätverket Den nordiska trästaden.
2018-04-21
Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!
2018-04-18
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
2018-02-27
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2017-04-26
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2016-06-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...