Bevattningsförbudet kvarstår i Ödenäs och Bjärke

Tekniska förvaltningen har beslutat att häva bevattningsförbudet från och med 1 september för de områden som försörjs med vatten från Lilla Färgen. Bevattningsförbudet kvarstår dock tillsvidare i Ödenäs och Bjärke.

Bevattningsförbudet gäller inte längre för er som har kommunalt vatten och bor i Alingsås tätort, Västra Bodarne, Ingared och Hemsjö. Vi har börjat att få en uppåtgående trend i nivåerna de senaste dagarna.

Fortsatt bevattningsförbud i Ödenäs och Bjärke

I Bjärke och Ödenäs däremot är trenden oförändrad så där kvarstår förbudet tillsvidare.

Uppdaterad status  2018-09-19

Bevattningsförbudet kvarstår trots den stora nederbördsmängden de senaste dagarna. Än så länge har inte regnet gett någon effekt i högre grundvattennivåer.

Tack för hjälpen

Vi är tacksamma för er insats hittills som har börjat ge resultat, dock behöver ni som bor i Bjärke och Ödenäs fortsätta att hjälpas åt att spara på vattnet. Regnet som kommer nu sugs endast upp av marken och räcker ännu inte till för att fylla på grundvattentäkterna. Bevattningsförbudet kvarstår alltså i Ödenäs och Bjärke tills nivåerna vänder och grundvattentäkterna börjat att fyllas på.

Om bevattningsförbudet

 

Under våren och sommaren har det kommit mindre nederbörd än normalt. Sommarens väder var rekordvarmt och mycket torrt, vilket har lett till lägre grundvattennivåer.

Bevattningsförbudet är delvis upphävt i kommunen dock gäller fortfarande bevattningsförbud för er som bor i Ödenäs och Bjärke och har kommunalt vatten i Alingsås kommun.

Detta innebär förbudet

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare och innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten för att:

 • bevattna gräsmattor, häckar, blommor och dylikt i trädgårdar med vattenspridare eller slang. (Att vattna med vattenkanna är ok.)
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler.
 • tvätta bilar eller båtar med slang. (Att använda automattvättar med slutna vattensystem som återanvänder tvättvattnet är ok.)
 • tvätta fasader, tak, altaner och dylikt med högtryckstvätt.

Förbudet gäller tills vidare. Vi uppdaterar på alingsas.se och Alingsås kommuns Facebooksida när bevattningsförbudet upphävs eller förändras.

Om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten riskerar sjö- och grundvattennivåerna att sjunka till kritiska nivåer. Dricksvatten är en viktig samhällsresurs – var rädd om det!

Undantag

Bevattningsförbudet gäller för alla som har kommunalt vatten i Bjärke och Ödenäs, även näringsliv och föreningar. Däremot finns det vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Samhällsviktiga verksamheter är också undantaget förbudet. Samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.

Vanliga frågor

Vem gäller bevattningsförbudet för?

Bevattningsförbudet gäller för alla som har kommunalt vatten i Bjärke och Ödenäs, även näringsliv och föreningar.

Går det att få dispens från bevattningsförbudet?

Nej.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Nej, men vi rekommenderar ändå att du är sparsam på grund av de generellt låga grundvattennivåerna.

Är det brist på dricksvatten?

Nej, inte ännu. Men vi är försiktiga och inför detta bevattningsförbud för att vara på den säkra sidan. Vi vill försäkra oss om att alla abonnenter ska ha fortsatt tillgång till dricksvatten för de grundläggande behoven. Den rådande situationen beror på att det kommit ovanligt lite nederbörd. 

Spartips

Utöver att respektera bevattningsförbudet kan även vatten sparas genom att:

 • Inte diska under rinnande kran.
 • Inte låta kranen rinna i onödan, vid t.ex. tandborstning.
 • Inte bada i badkar samt korta ner duschtiden.
 • Diska och tvätta med välfyllda maskiner.
 • Använda lilla knappen på toaletten om du bara har kissat.
 • Laga droppande kranar och rinnande toaletter – de läcker mer vatten än du kan tro.
 • Fyll en kanna med vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Samla upp och använda regnvatten till bevattning.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Johan Ekedahl som är driftchef vid vårt vattenverk på tfn: 0322 - 61 62 91.

 

 

Tillhörande information