Bygga, bo och miljö

2018-10-16
Under vecka 42 kommer en tank innehållande svavelsyra vid Nolhaga avloppsreningsverk att saneras inför kommande rivning.
2018-10-02
På den täckta deponin i Mariedal pågår ett projekt som har som målsättning att skapa goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv och tätortsnära rekreation.
2018-09-28
Med start v. 40 och som längst till v. 43 (med uppehåll v. 41) kommer våra sjöar och våtmarker att kalkas med helikopter.
2018-09-20
Svampar kan finnas närmare än man tror. I Nolhagaområdet kan man exempelvis gå en svamprunda på egen hand. Ta med korg och svampkniv och ett bra svamplexikon.
2018-09-20
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur. Men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret.
2018-09-12
Egenodlade salladsblad smakar bäst! Nyskördad potatis – finns det något godare? Du som är odlingsintresserad har nu chansen att bli en del av kommunens pallkrageodling på Östlyckan.
2018-09-11
Tisdag och onsdag den här veckan är Alingsås kommun på plats i Göteborg och ställer ut på mässan Nordic Property Expo.
2018-09-04
Nu drar den populära utbildningen ”Första huset” igång igen. Under utbildningen får du tips om allt från byggmaterial och värme­pumpar till isolering och energieffektivisering.
2018-08-29
Då vi nu har stabila grundvattennivåer i Bjärke samt stigande nivåer i Ödenäs har tekniska förvaltningen beslutat att häva bevattningsförbudet med omedelbar verkan. Bevattningsförbudet är sedan tidigare upphävt i övriga delar av kommunen.
2018-08-28
Park- och naturavdelningen har anlagt Alingsås första allmänna fruktlund. Den finns på Brogården där alla är välkomna att slå sig ner och plocka av trädens och buskarnas frukter.
2018-06-01
Tanken med årets gästplantering i Plantaget är att den ska få ögat att leta, se och njuta. Låta sinnet ta en paus från mörka moln på vardagshimlen.
2018-06-01
I närheten av Gräfsnäs slottspark, mellan Bygdegården och Höglunda området öppnades i slutet av maj en belyst hundlekplats, drygt 30 x 50 meter stor.
2018-06-01
Nu ställs förslag till översiktsplanen ut på nytt mellan 23 maj 2018 - 19 augusti 2018.
2018-04-26
Den nordiska trästadskonferensen översteg all förväntan när Alingsås blev först ut som svensk trästad att arrangera konferensen. - Jag känner att vi nu kommit en bra bit på väg med att lägga grunden till ett riktigt gott nordiskt samarbete kring trästäder, säger Leif Kahrs Jæger, ordförande för Nätverket Den nordiska trästaden.
2018-04-21
Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!
2018-04-18
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
2018-02-27
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2017-04-26
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2016-06-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...