Bevattningsförbud i hela kommunen

Till följd av den ihållande torkan gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Alingsås kommun.

Under våren och sommaren har det kommit mindre nederbörd än normalt. Vädret har varit rekordvarmt och torrt vilket har resulterat i sjunkande grundvattennivåer och även sjunkande sjövattennivå i kommunens huvudvattentäkt Lilla Färgen. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver behöver vi agera för att förebygga brist på dricksvatten.

Kommunen har en skyldighet att leverera friskt dricksvatten året om, men inte för att tidvis leverera stora mängder bevattningsvatten. Under sommarperioden används en stor del av dricksvattnet som produceras till bevattning och till fyllning av pooler.

Detta innebär förbudet

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare och innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten för att:

 • bevattna gräsmattor, häckar, blommor och dylikt i trädgårdar med vattenspridare eller slang. (Att vattna med vattenkanna är ok.)
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler.
 • tvätta bilar eller båtar med slang. (Att använda automattvättar med slutna vattensystem som återanvänder tvättvattnet är ok.)
 • tvätta fasader, tak, altaner och dylikt med högtryckstvätt.

Förbudet gäller tills vidare. Vi uppdaterar på alingsas.se och Alingsås kommuns Facebooksida när bevattningsförbudet upphävs eller förändras.

Om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten riskerar sjö- och grundvattennivåerna att sjunka till kritiska nivåer. Dricksvatten är en viktig samhällsresurs – var rädd om det!

Undantag

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns det vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Samhällsviktiga verksamheter är också undantaget förbudet. Samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.

Vanliga frågor

Vem gäller bevattningsförbudet för?

Bevattningsförbudet gäller alla som har kommunalt vatten, oavsett var i kommunen man bor. Det gäller både enskilda fastighetsägare liksom näringsliv och föreningar.

Går det att få dispens från bevattningsförbudet?

Nej.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Nej, men vi rekommenderar ändå att du är sparsam på grund av de generellt låga grundvattennivåerna.

Är det brist på dricksvatten?

Nej, inte ännu. Men vi är försiktiga och inför detta bevattningsförbud för att vara på den säkra sidan. Vi vill försäkra oss om att alla abonnenter ska ha fortsatt tillgång till dricksvatten för de grundläggande behoven. Den rådande situationen beror på att det kommit ovanligt lite nederbörd. 

Spartips

Utöver att respektera bevattningsförbudet kan även vatten sparas genom att:

 • Inte diska under rinnande kran.
 • Inte låta kranen rinna i onödan, vid t.ex. tandborstning.
 • Inte bada i badkar samt korta ner duschtiden.
 • Diska och tvätta med välfyllda maskiner.
 • Använda lilla knappen på toaletten om du bara har kissat.
 • Laga droppande kranar och rinnande toaletter – de läcker mer vatten än du kan tro.
 • Fyll en kanna med vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Samla upp och använda regnvatten till bevattning.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Johan Ekedahl som är driftchef vid vårt vattenverk på tfn: 0322 - 61 62 91.