Bygga, bo och miljö

2019-05-14
Som en del i ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar utför Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun tillsyn av farliga ämnen i varor. Nu visar analyser att en vara innehåller farliga ämnen i halter över det tillåtna gränsvärdet.
2019-05-13
Den 3 juni bjuder Säveåns vattenråd in till föredrag om tillståndet i Mjörn och Anten. Välkommen till Tallhyddan om du är intresserad av att lyssna.
2019-05-13
För tillfället har bygglovsenheten längre handläggningstider än vad vi önskar. Vi jobbar för att förändra detta, och ber om din förståelse för den uppkomna situationen.
2019-05-02
Efter en vår utan särskilt mycket regn ligger grundvattennivåerna under det normala i stora delar av länet. Därför uppmanar Länsstyrelsen att alla ska spara på vattnet, vilket alltså även gäller invånare i Alingsås kommun.
2019-04-29
Arbetet med att bygga om Järtas park startar 2 maj och kommer att pågå fram till den 10 september 2019.
2019-04-18
Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand.
2019-04-16
Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Fängelsestraff på upp till två år och sanktionsavgifter är det som kan bli aktuellt för vissa överträdelser.
2019-04-11
I dag har den nya digitala entrén på Sveagatan - där Miljökontoret och Samhällsbyggnadskontoret håller till - invigts. – Målet är att vi ska ge en bättre helhetsservice för de alingsåsare som besöker förvaltningarna, säger Anna Liedholm, chef på Samhällsbyggnadskontoret.
2019-04-08
Nu har vi fått ännu fler soldrivna och självkommunicerande soptunnor! Kommunen har tredubblat antalet smarta soptunnor, och förutom att man sparat på antalet hämtningar så används de nya soptunnorna även mer.
2019-04-03
Nu startar Alingsås kommun en vårvandring där alla har möjlighet att delta. De som dessutom skickar in en röst på den finaste planteringen har chansen att vinna ett eget lökpaket.
2019-03-25
Den senaste tiden har det pågått en uppfräschning av den kommunala lekplatsen i Stora Mellby. Nu är arbetet klart, och huvudnumret är en ny linbana som passar de något äldre barnen.
2019-03-01
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2019-02-23
Den 31 maj kommer de båtar som ligger på kommunens mark runt sjön Gerdsken att transporteras bort för avställning på annan plats.
2019-02-10
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
2018-11-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
2018-04-21
Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!
2017-09-04
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret!
2015-12-22
Meddelande