Båtar och kanoter runt Gerdsken tas bort

Den 31 maj kommer de båtar som ligger på kommunens mark runt sjön Gerdsken att transporteras bort för avställning på annan plats.

Om du inte har flyttat din båt senast 31 maj kan du kontakta oss och har då möjlighet att hämta din båt fram till och med 31 augusti 2019.

Den natursköna markytan som båtarna står på kommer att göras i ordning så fler får tillgång till platsen och kan njuta av den.

Det är okej för kommunen om man har sin båt eller kanot förtöjd i vattnet under sommarsäsongen om man sköter det snyggt och vinterförvarar sin båt hemma eller på annat ställe än på kommunens mark.

Kontakt

Mikael Bank eller Stefan Johansson, parkmästare, tel: 0322-61 60 00 vx.