Loobäckens mynning i Anten
Loobäcken

Bäckarna i Alingsås mår bättre

Resultat från miljökontorets mätningar i bäckar visar en positiv trend.

Både näringsämnen och bakterier minskar i de flesta bäckar som provtagits. För två av bäckarna, Mörlandaån och Loobäcken, visar trenderna på mycket snabb minskning av halten bakterier i bäckarna.

Läs mer om resultatet här.