Avfallshämtning

 

Hämtschema

I dagsläget är det inte tekniskt möjligt att lägga hämtschemat på hemsidan, varje avfallskund har idag ett individuellt schema. Avfallsavdelningens driftledning kan skicka ut hämtschema till kunder som efterfrågar detta, se kontakt i högermenyn.

Var rädd om avfallspersonalen

Skotta rent från snö och sanda framför kärlet/kärlen. Hämtning kan utebli på grund av risk för belastningsskador på vår personal.

Om kärlen inte töms

Ibland blir tömningen försenad av andra anledningar än helgdagar. Det kan exempelvis bero på att sopbilen har gått sönder eller sjuka chaufförer.
Låt kärlen stå kvar tills de blir tömt under dessa omständigheter. Det kan även bero på andra anledningar så som halkigt väglag/ej farbar väg.
Kontakta då kundtjänst för mer information.

Mejladress : avfall [at] alingsas [dot] se

Telefon: 0322-617080

Nya kompostpåsar

För att få nya kompostpåsar för matavfallet, knyt en tom påse på sopkärlets lock, så lämnar avfallsavdelningen en rulle vid nästa hämtningstillfälle.