Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Detta får du lägga i kärlet:

• gräsklipp och löv
• häckklipp
• ogräs och rabattrens
• kvistar och ris, mindre än 3 cm i diameter.
• vissna blommor och blad från rabatter
• fallfrukt i mindre mängder

Trädgårdsavfallet ska ligga löst i kärlet. Använd inte säckar, påsar eller annat emballage.

Det här får inte ligga i kärlet:

• plastpåsar och blomkrukor
• sten, grus och aska
• grova grenar, mer än 3 cm i diameter
• stora mängder jord och fallfrukt

 

OBS! Avfallet får max väga 100 kg. Bra att veta är att en tioliters hink med gräs väger cirka 6 kg.

Hämtning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfallshämtningen startar vecka 16 alternativt vecka 17 beroende på om du har tömning udda eller jämn vecka. Säsongens sista tömning är vecka 46 alternativt vecka 47 beroende på tömningsvecka.

Hantering av trädgårdsavfall

Att kompostera trädgårdsavfallet själv i trädgården är ju det allra bästa för miljön. Om du inte har möjlighet till det så kan vi erbjuda dig följande:

  • Trädgårdsavfallsabonnemang under perioden april-november (hämtning 16 ggr). Du får ett 370 liters kärl utplacerat hos dig.
  • Lämna trädgårdsavfall till de bemannade återvinningscentralerna på Bälinge och i Sollebrunn.

Trädgårdsavfallet som samlas in sorteras på Bälinge avfallsanläggning och blir biobränsle i första hand och resten blir kompost som kan användas som jordförbättringsmedel.

Beställning av abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall sker till driftledning för avfallshämtning för hushållsavfall. Kontaktuppgifter hittar du i högermenyn och avgiften för tjänsten finns i renhållningstaxan i vänstermenyn

Du som bor i lägenhet får lägga blomjord och krukväxter i ditt gröna kärl för brännbart avfall.

Tänk på...

...att det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i form av grenar, löv, mossa, blomjord, krukväxter och aska i det bruna kärlet för matavfall, då det stör rötningsprocessen. Ditt matavfall blir fordonsgas.

...att inte slänga trädgårdsavfall i skog och mark. Marken i skogen/naturmarken göds av trädgårdsavfall och ”mördarsniglarna” gynnas. Vitsippor och liljekonvalj försvinner till förmån för brännässlor, hallonsnår, kirskål och druvfläder.