Tecknad bild på en man som suger slam.

Slamtömning

Alla med enskilt avlopp ska ha slamtömning. Läs vår broschyr om vad du kan göra för att driften och tömningarna ska fungera störningsfritt.

 Det blir enklare för dig och bättre för miljön. Broschyren hittar du som pdf längst ner på sidan.

Slamtömning

Tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska ske tillräckligt ofta för att anläggningen ska upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år medan fettavskiljare ska tömmas minst två gånger per år. Slutna tankar töms efter behov.

Tömning sker enligt fastställt schema eller efter budning. Budad tömning utförs normalt inom 5 arbetsdagar.

Vad kostar slamtömningen?

Kostnaden för slamtömningen bestäms av kommunens avfallstaxa, avfallstaxan finns längst ner på sidan.

Beställ tömning

För slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och fettavskiljare kontakta kommunens kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du i länk nedan. Det är kommunens entreprenör Sandahls som fr.o.m. 2019-08-01 utför slamtömingen.

Extra slamtömning eller frågor

Vill du beställa en extra tömning eller ställa en fråga om slam så går det bra att maila slam [at] alingsas [dot] se

Tillhörande information