Tidningar och förpackningar

Hur sorterar jag och var lämnar jag mina tidningar och förpackningar?

Information om hur du sorterar dina tidningar och förpackningar samt var återvinningsstationerna finns placerade får du på Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI:s hemsida.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Om du vill så kommer vi och hämtar dina tidningar/förpackningar. Den fastighetsnära insamlingen erbjuds alla villahushåll i Alingsås kommun och är  ett frivilligt system.

Läs mer i vänstermenyn.

Är kuvert återvinningsbara?

Det är inget producentansvar på kuvert. Lägg alltså kuvert med eller utan fönster i ditt gröna kärl för restavfall. Det gäller även post-itlappar och annat papper med lim på. Limmet fungerar inte i återvinningsprocessen och ställer även till det i tryckprocessen när det kommer så långt.

Producentansvar för tidningar och förpackningar

Alla tidningar och förpackningar hushållen gör sig av med ska samlas in genom att lämnas till en återvinningsstation (ÅVS) eller genom fastighetsnära insamling. Återvinningsstationerna inrättas och drivs av producenterna själva genom förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Den fastighetsnära insamlingen erbjuds av kommunen och är ett frivilligt system som inte kostar något utöver den ordinarie avfallstaxan.

Viktigt med välskötta återvinningsstationer

För att underlätta insamlingen och motivera till en hög utsorteringsgrad är det viktigt att ÅVS hålls städade, behållare töms regelbundet och att grovsopor och annat som inte hör hemma på stationen förs till de av kommunen anvisade platser. Nedskräpade ÅVS och överfulla behållare bidrar till ett tråkigt intryck och lusten att sortera försvinner. Som brukare har man ansvar för att inte lämna annat än förpackningsavfall på platsen.

Kontakt

Om du ser att det ser skräpigt ut på en återvinningsstation kan du kontakta direkt till FTI och framföra klagomålet. Telefon 0322-61 70 71