Råd och tips om latrinkompostering

I en kompost kommer olika typer av bakterier och svampar att bryta ner ditt organiska avfall till vatten och olika näringsämnen. För att processen ska kunna fungera krävs tillgång till syre, kol (kolhydrater) och kväve (proteiner). Det är viktigt att komposten hålls lucker. Blir den för blöt kommer det in fel mikroorganismer och komposten ruttnar och börjar lukta. När materialet bryts ned frigörs också värme. Vid temperaturer runt 35-45 grader Celcius går nedbrytningen som snabbast men beroende på organism pågår en nedbrytning från 2 upp till 73 grader Celcius. Om komposten fryser avtar aktiviteten hos organismerna och nedbrytningen avstannar.

Hur ska en behållare se ut?

Om du komposterar hushållsavfall utomhus är det viktigt att inte skadedjur kan ta sig in. Det är också viktigt att kompostvatten inte kan rinna ut och förorena ytvatten och vattentäkter. Kompostbehållaren för fritidshus ska ha en viss volym, i regel 350 liter om det bara är latrin som ska komposteras.

Hur ska komposten skötas?

Hur komposten ska skötas beror på hur mycket urin det finns i det material som läggs i komposten.

Om det finns mycket urin i komposten kan man:

  1. lägga ett tjockt lager (20-30 cm) med sugande strömaterial i botten på komposten för att suga upp överskottsfukten.
  2. blanda in torrt och näringsfattigt strömaterial i komposten
  3. blanda om materialet över bottenlagret då och då

 Om det inte finns urin i materialet bör man:

  1. lägga i te x matrester och lite urin eller annat material som tillför fukt och näring
  2. blanda om i materialet för att få ner mer luft.

Ett strömedel fungerar som en kolkälla och ska också kunna luckra upp och förbättra luftfuktigheten. Strömedlet ska vara torrt, aldrig färskt, finfördelat samt ha en täckeffekt mot flugor och lukt. Lämpliga strömedel kan vara sågspån, hackad halm eller hö, torv som är okalkad eller ogödslad, trädgårdsavfall, barkmull eller färdig kompostjord. Vattenhalten bör ligga runt 60%. Då känns komposten som en urvriden tvättsvamp att ta i .

Färdig kompost

När komposteringen sker tillfredsställande är slutprodukten jordliknande och utan obehaglig lukt. Tänk på att den är ett näringsrikt jordförbättringsmedel och bör blandas upp med annat material vid nyplantering.

Om något går snett

Dålig lukt: Beror oftast på att innehållet är för kompakt eller fuktigt vilket förhindrar syretillförsel. Tillsätt täckmaterial och rör om.

Mycket vätska: Tillsätt torrt täckmaterial som suger upp.

Flugor: Blanda komposten och täck ordentligt med täckmaterial. Sätt på ett flugnät om problemen kvarstår.

Myror: Komposten är för torr. Vattna försiktigt, använd vattenkanna med stril. Täta eventuellt behållaren.

Långsam förmultning: Beror ofta på att det är för torrt. Vattna och täta eventuellt behållaren. Om komposten innehåller för litet näring kan förmultningen också stanna av. Blanda i färska växtdelar eller hushållsavfall.

Mögel: Mögel är svampar som hjälper till med nedbrytningen. Det är inget problem utan en del i komposteringen.