Återvinningsstationer ÅVS

Hur sorterar jag och var lämnar jag mina tidningar och förpackningar?

Information om hur du sorterar dina tidningar och förpackningar samt var återvinningsstationerna finns placerade får du på Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI:s hemsida. 

Viktigt med välskötta återvinningsstationer

För att underlätta insamlingen och motivera till en hög utsorteringsgrad är det viktigt att återvinningsstationerna hålls städade, behållare töms regelbundet och att grovsopor och annat som inte hör hemma på stationen förs till de av kommunen anvisade platser. Nedskräpade ÅVS och överfulla behållare bidrar till ett tråkigt intryck och lusten att sortera försvinner. Som brukare har man ansvar för att inte lämna annat än förpackningsavfall på platsen.

Om det är skräpigt

Om du ser att det ser skräpigt ut på en återvinningsstation kan du ringa direkt till FTI och framföra klagomålet. De nås via telefonnummer 0322-61 70 71 och  e-post: info [at] ftiab [dot] se

 

Tillhörande information