Bild på avfallstrappa.
Avfallstrappan gäller inom hela EU och beskriver hur vi bäst ska ta hand om vårt avfall. Ju högre upp i trappan vi strävar, desto bättre för miljön.

Återbruk på Bälinge återvinningscentral

Återbruket är ett projekt vars syfte är att öka återanvändningen av gamla saker. Personal finns på plats för att hjälpa besökarna att veta vad som kan lämnas och var. De kläder och andra återbrukbara föremål du lämnar här hämtas av Emmaus Björkå , Göteborgs Stadsmission, Myrorna och Vinden Second hand. Oavsett var de hamnar gör dina gamla saker en insats för både miljö och människor!

De hela och rena textilierna återanvänds eller säljs vidare inom organisationernas second hand-verksamheter, och allt överskott går till organisationernas ändamålsarbete för solidaritet, social rättvisa  och hållbar utveckling. Tack för ditt bidrag! Tillsammans skapar vi ett hållbart kretslopp.

Olika typer av material och saker tas tillvara på Återbruket och återanvänds. På Återbruket kan såväl möbler och husgeråd, som textilier, leksaker och böcker tas emot.